Onderwijs


Zodra uw kind vier is, is hij of zij van harte welkom. De meeste leerlingen verlaten De Sprankel als ze 12 jaar zijn.

De Sprankel kent horizontale groepen, alleen bij de kleutergroepen kiezen we bewust voor klassen waarin jongere en oudere kleuters bij elkaar zitten.

De eerste jaren op De Sprankel staan in het teken van ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. We maken gebruik van de nieuwsgierigheid die in ieder kind aanwezig is, om bepaalde vaardigheden aan te leren en nieuwe kennis op te doen. Dit doen we aan de hand van thema’s die dicht bij de beleving van de kinderen liggen. We hebben hierbij aandacht voor zowel de sociale ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen. Waar nodig passen we ons onderwijs aan, zodat ieder kind tot zijn of haar recht komt.

Vanaf groep drie gaan we meer met lesmethodes werken, waarbij we uiteraard blijven kijken naar de mogelijkheden van ieder kind. We hebben niet alleen aandacht voor het bijbrengen van kennis, we richten ons in ons onderwijs ook op de werkhouding van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en zelfstandig zijn. Deze vaardigheden komen ook in het vervolgonderwijs goed van pas.
Agenda

- 23 t/m 27 oktober 2017
   Herfstvakantie

- 20 november 2017
  Groep 1-4 vrij

- 5 december 2017
   Kleuters 's middags vrij

- 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
   Kerstvakantie

- 5 februari 2018
   Studiedag voor de groepen 1-8

- 26 februari t/m 2 maart 2018
   Voorjaarsvakantie


Lees meer..
Naar Kalender..
Contact

De Sprankel

Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
 

Lees meer..