Klachten

Interne vertrouwenspersonen:
- Martine (M.) Kooijker-Post - mkooijker@vgpo-accretio.nl

Externe vertrouwenspersonen:
- Eefje (E.) Brandsen -  ebrandsen@centraalnederland.nl
- Johan (J.A.) de Jong - jdejong@centraalnederland.nl

Klachtencommissie gereformeerd primair onderwijs:
- p/a GCBO
  postbus 82324
  2508 EH Den Haag
 
  Info@gcbo.nl


1.Klacht van onderwijskundige aard, o.a.:


- methode
 
- aanpassing programma
 
- toetsing, beoordeling
 
> Gesprek met de groepsleerkracht/vakdocent
 
 

2. Klacht van schoolorganisatorische aard, o.a.: 


- vakanties, vrije dagen
 
- schoolbijdrage
 
- inzetten toetscapaciteit
 
- ziektevervanging
 
 

3. Klacht over ongewenste omgangsvormen:


- seksuele intimidatie
 
- agressie
 
- geweld
 
- racisme
 
- discriminatie
 
- pesten
 
> Leerling/leerling: gesprek met de groepsleerkracht
 
> Volwassene/leerling: gesprek met de groepsleerkracht
 
 

Bij alle klachten geldt:

 
 
Indien geen overeenstemming: gesprek met de schoolleiding >
 
Indien geen overeenstemming zonodig: gesprek met de verenigingsdirecteur >
 
Indien geen overeenstemming zonodig: gesprek met de interne contactpersoon >
 
Indien geen overeenstemming: gesprek met dexterne vertrouwenspersoon >
 
Indien geen overeenstemming: klacht indienen bij de klachtencommissie
 
N.B. Met name rondom klachten op onderwijskundig en organisatorisch gebied is er de afspraak dat de vertrouwenspersoon erbij betrokken kan worden indien er een gespreksverslag ligt van ouders en/of directie over de zaak. Rondom zaken uit de kolom ‘Ongewenste omgangsvormen’ kan altijd (met of zonder tussenkomst van de contactpersoon) contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.
Agenda

- 23 t/m 27 oktober 2017
   Herfstvakantie

- 20 november 2017
  Groep 1-4 vrij

- 5 december 2017
   Kleuters 's middags vrij

- 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
   Kerstvakantie

- 5 februari 2018
   Studiedag voor de groepen 1-8

- 26 februari t/m 2 maart 2018
   Voorjaarsvakantie


Lees meer..
Naar Kalender..
Contact

De Sprankel

Klokkengieterlaan 3
8043 BA Zwolle
038-4201940
 

Lees meer..